Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Kort fortalt

Norlandia Capella er en barnehage i Bergen kommune, med 18 ansatte og 59 plasser fordelt på 3 avdelinger.


Tellus

1-3 år

Alfa

2-4 år

Vega

4-6 år

Hvorfor velge Norlandia Capella?

Barna blir møtt av erfarne ansatte som viser omsorg og skaper trygge rammer. Vår viktigste oppgave er å ruste barna for fremtiden og gi dem det beste utgangspunktet for emosjonell-, sosial- og språklig utvikling.

Vi har et rikt pedagogisk innhold med fokus på realfag. Læremiljøet vårt er viktig for å opprettholde kvaliteten, og for å støtte opp under barnas danningsprosesser, har de tilgang til variert utstyr og materiell uavhengig av alder.

Barnas medvirkning er viktig for oss, og vi tror på barnas evne til å ta egne beslutninger og uttrykke egne meninger. Vi legger vekt på å dele barna inn i mindre grupper i løpet av dagen. Dette sikrer at hvert barns unike behov blir møtt, samtidig som vi legger til rette for at nye vennskap kan dannes.  

Noe av det vi liker best

  • Naturskjønne omgivelser med flotte tur- og skogsområder.
  • Rikt pedagogisk innhold med fokus på realfag.
  • Tett samarbeid med Sandsli bo- og aktivitetssenter hvor vi bidrar med glede og mening for de eldre.
  • Fokus på barns medvirkning.
  • Vi er en fullkostbarnehage.
  • Svømmeopplæring til skolestarterne.
  • Nær buss- og bybanestoppet Sandslimarka i Ytrebygda
  • Vi har tilbud om bleieaavtale, slik at foreldre slipper å ta med egne bleier til de minste.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming