Pedagogikk

Barn skal trives og vokse hos oss – fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen! Denne holdningen er reflektert i vår pedagogiske visjon ”- med livslang lyst til lek og læring”, en holdning som også er utgangspunkt for vår logo - treet. Visste du at vårt tre strekker seg, vokser hele livet, beskytter og at det byr på oppdagelser? Treet skal inspirere oss til å gjøre vårt beste for at hver dag hos oss er en god dag, fylt med livsglede, lek og læring.

 

Lek og læring

 ”- med livslang lyst til lek og læring” er vår pedagogiske visjon og uttrykker
vårt felles faglige grunnsyn. For å realisere dette satser vi på fleksible
løsninger, tilpasset hvert enkelt barn og barndommens egenverdi. Med vår
barnehagefaglig og pedagogiske kompetanse satt i system, er vi et trygt valg
for foreldre.

Vi har et kvalitativt godt og utviklende pedagogisk tilbud. Dette har barna
stort utbytte av blant annet når det gjelder språkutvikling, sosial kompetanse
og vennskapsrelasjoner.