Om Norlandia Capella barnehage

Velkommen til Norlandia Capella barnehage.

Norlandia Capella barnehage åpnet dørene i desember 2012 og er en del av Norlandia barnehagene. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Sandsli. Vi har plass til 59 barn, fordelt på 3 avdelinger (Tellus, Alfa og Vega).


Norlandia Capella barnehage er en helsefremmende barnehage. Vi har fokus på kropp, bevegelse, mat og helse og er opptatt av at barna skal oppleve glede og mestring i hverdagen. Vi ser på alle daglige gjøremål som pedagogiske aktiviteter der barna får prøve å mestre selv. Hos oss har også leken en sentral plass. Vi ønsker at alle barna skal føle seg betydningsfulle og som en viktig del av et stimulerende og inkluderende lekemiljø, både inne og ute. De voksne legger til rette for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. De er lekekloke, aktive og deltakende. Vi har egen gymsal som innbyr til lek og fysisk utfoldelse, felles aktiviteter, basistrening, morgengym og yoga. Hos oss skal alle barna ha minst 20 minutt organisert aktivitet hver dag. Vi har faste dager til tur der barna blir kjent med nærmiljøet og gir barna motoriske utfordringer i tillegg til en nydelig utelekeplass som innbyr til variert og utfoldende lek.

Norlandia Capella barnehage er en fullkostbarnehage. Det vil si at barnehagen serverer alle måltid. Vårt mål er at barna skal utvikle matglede og gode helsevaner. Mat med smak er måltidskonseptet til Norlandia barnehagene og måltidene er en viktig del av barnas hverdag. Vi ønsker å legge til rette for at barna skal spise variert, sunt og næringsrikt, og at maten skal gi energi til en aktiv hverdag i barnehagen. Vi har egen matsal og kokk 2 dager i uken.

I Capella er vi miljøbevisst. Vi er opptatt av en global fremtid og fokuserer på en bærekraftig utvikling. Vi tar utgangspunkt i FN`s bærekraftmål og fordyper oss spesielt i mål 3 (God helse), 10 (Mindre ulikhet) og 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon). Vi ønsker at barna skal lære at dagens handlinger får konsekvenser for fremtiden.