Jump

Jump er vårt konsept for fysisk aktivitet. Målet er å utvikle barnas motoriske ferdigheter.

 

Hos oss i Norlandia Capella barnehage betyr det at alle barna skal ha minst 20 minutt organisert fysisk aktivitet hver dag. Bredde og variasjon er viktig for å sikre at alle barna utvikler allsidige motoriske ferdigheter. Vi har derfor en systematisk tilnærming for å utvikle alle grunnbevegelser som barna bør mestre. Vi har egen gymsal som innbyr både til lek og fysisk utfoldelse, felles aktivteter, basistrening, 46 greps klatrevegg, morgengym og yoga. Vi har faste dager for tur der barna blir kjent med nærmiljøet og gir barna motoriske utfordringer i variert terreng. I tillegg har vi en nydelig utelekeplass som innbyr til variert og utfordrende lek og utfoldelse.     

I Norlandia Capella kan du bestige "de syv fjell" på 1,2,3.....