Global fremtid

Hvert år uke 5 markerer vi hvordan vi jobber med kunnskap og innovasjon. Basert på gode erfaringer med Go Green (tema 2019) både blant barn, foreldre og personale falt valget på «Global fremtid!» som tema for 2020. Vi ønsker å få barn i våre barnehager til å lære om likheter og forskjeller i verden, styrke det globale perspektivet gjennom fokus på forskjellige mennesker, forskjellige kulturer, musikk og kunst.

 

Global fremtid vil ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Vi ønsker at ansatte og barn skal utforske bredere hva det betyr å gjøre verden mer bærekraftig. Disse 17 målene åpner en verden av oppdagelse og mening.

Vi fortsetter i tillegg med vår miljøsatsning med kildesortering, redusere forbruk gjennom å minske matsvinn og bruk av miljøskadelige produkter.

 

For barna i barnehagen vår betyr det at:
-
Vi lar barna leke og utforske gjenbruksmateraler i ulike prosjekter som for eksempel Norlandia Quest.
- Vi reduserer barnehagens bruk av produkter som er miljøskadelige.
- Vi samarbeider på tvers av avdelingene, noe som bidrar til at matsvinnet reduseres.

For de ansatte i barnehagen vår betyr dette at:
-
Vi lager miljøbevisste tiltak som f.eks. fjerne skoposer og bruke gjenbruksposer til vått og skittent tøy.
- Vi skal fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.
- Vi er engasjerte og tar barns spørsmål og ideer på alvor.

Barnehagens miljømål:
Barna får kunnskap om og erfaring med aktiviteter som har positiv innvirkning på et miljøvennlig samfunn. Vi er opptatt av at vi ikke skal kaste mat, og at vi reduserer bruk miljøfarlige plastprodukter. 

Vårt mål i arbeid med barna:
Gi barna kunnskap om miljø.

Delmål:Vi kildesorterer sammen med barna.