Mat med smak

Måltidet, mulighetenes sted! Vi byr på sunn, næringsrik og kortreist mat i et hyggelig sosialt fellesskap.

Mat Med Smak

Variert, sunt og næringsrikt
Mat med smak er navnet på måltidskonseptet vårt i Norlandia og Capella. Måltidene er en viktig del av barnehagehverdagen. Vi legger til rette for at barna skal spise variert, sunt og næringsrikt og at maten skal gi energi til en aktiv dag i barnehagen. Vi har en bevisst holdning til bruk av salt, sukker og visse typer fett. To dager i uken har vi kokk som lager deilig mat fra bunnen av. Mandager serverer vi fisk og fredager barnevennlige retter, gjerne med en sunn dessert. I tillegg tilbyr vi også varm mat på tur. De andre måltidene i uken er smørelunsj med variert pålegg. Frokostene består av grovt brød/knekkebrød med diverse pålegg og grønnsaker. En morgen i uken spiser vi havregryn. Vi tilbyr frukt og grønt til alle måltid. 

Måltidet - en viktig læringsarena
Det å samles rundt et godt måltid er en viktig læringsarena for barna. I barnehagen vår har vi en egen felles matsal. Dette er en sosial arena for inkluderende fellesskap på tvers av avdelingene. Ved bordet snakker vi om mat og barna tar til seg ny kunnskap om mat og egen helse. De voksne er gode rollemodeller og oppfordrer barna til å smake på nye smaker og fremsnakker maten på en positiv måte.

Barns medvirkning
Barna medvirker i utarbeidelse av meny, handling, matlaging, dekking av bord og rydding. Vi oppmuntrer barna til å «klare selv», og barna er med å evaluere varmmåltidene. Vi tar hensyn til allergier og matintoleranse.

Vi har gode rutiner i forhold til hygiene.

Bærekraftig utvikling
Vi er opptatt av å fremme gode holdninger til en bærekraftig utvikling. I Capella skal barna forstå at dagens handlinger får konsekvenser for framtiden, derfor er vi opptatt av at vi ikke skal kaste mat. Vi oppmuntrer barna til å forsyne seg passelig og spise opp maten sin. To ganger i året veier vi restavfallet med ønske om å redusere matsvinnet.