Spørsmål og svar angående åpning av barnehagene 20. april

Vil alle Norlandia-barnehagene gjenåpne den 20. april?

 • Ja, vi åpner alle våre barnehager den 20. april. Enkelte av våre barnehager vil ha begrensetåpningstid for å tilfredsstille smittevernstiltakene som fremkommer i den nasjonale smittervernveilederen.

Blir det ordinære åpningstider?

 • Det er vurdert at enkelte barnehager må begrense åpningstiden for å tilfredsstillesmittevernstiltakene i den nasjonale smitteveilederen. Vi vet at dette vil medføre ulemper for dere som foreldre og strekker oss langt for å være fleksible samtidig som vi ivaretar forsvarlig smittevern.

Vil dere ha et utvidet tilbud for foreldre som har samfunnskritiske funksjoner?

 • Ja, i de tilfellene foreldrene ber om det vil vi så langt det er mulig tilrettelegge for dette.

Hva med foreldrebetaling i de barnehagene som har et redusert tilbud?

 • Vi følger de retningslinjene som kommer fra statlige myndigheter, og i utgangspunktet blir det full foreldrebetaling, selv med et noe redusert tilbud.

Hvordan forener dere smitterverntiltakene i det pedagogiske arbeidet når dere gjenåpner

 • Barnehageloven og rammeplanen skal fortsatt være sentralt i vårt arbeid. Samtidig må vi forene gode smitterverntiltak i det pedagogiske arbeidet.

Vil dere holde oppe på helligdager i mai?

 • Hvis det er behov for foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal vi strekke oss langt for å tilby dette.

Hvor lenge tror dere den nye situasjonen vil vare?

 • Det vet vi ikke sikkert, men vi planlegger for at tiltakene skal vare til ut juni, men her kan statlige myndigheter komme med endringer.

 

Smittevern:

Hvilke smittevernrutiner har dere i barnehagene?

 •  Vi følger rådene i den nasjonale smittevernveilederen og bruker de sjekklister som eranbefalt. Veilederen bygger på 3 grunnpilarer som arbeidet bygger på: 1. syke barn og voksne skal være hjemme, 2. god hygiene, og 3.redusert kontakthyppighet mellom personer. Vi har og skal også fremover tilby og gjennomføre nødvendig opplæring.

Hvilke rutiner har dere for utstyr (klær, utstyr) som barna har med seg til barnehagen?

 • Veilederen sier ikke noe om dette og vi har heller ikke etablert en fast rutine på dette.

Skal uteområde fremdeles ikke brukes utenom åpningstid?

 • Uteområdene skal av smittevernhensyn fremdeles ikke benyttes etter normal åpningstid.

Hvordan vil henting og levering bli gjennomført?

 • Her vil barnehagen gjøre individuelle vurderinger basert på hvordan barnehagene er utformet og antall barn.